O nas – Psycholog Żary
O nas

Edyta Chmiel-Opalińska

Psychologiczne studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, realizując w trakcie studiów specjalność kliniczną. Od roku 2014 uczestniczę w 4-letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, które jest niezbędne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP.

Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe w zakresie terapii rodzin, terapii zburzeń psychicznych oraz socjoterapii. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne.
W ramach rozwoju zawodowego ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie procesu coachingu, a także szkolenia, przygotowujące do uzyskania certyfikacji międzynarodowej organizacji ICF.

Na co dzień pracuję w prywatnym gabinecie psychologicznym z osobami dorosłymi oraz parami, a także jako psycholog szkolny z młodzieżą w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Pracuję również z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.
Odbyłam praktyki na oddziale chirurgii ogólnej i plastycznej oraz w w zakresie psychogeriatrii w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
W trakcie drogi zawodowej prowadziłam również szereg konsultacji z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz z osobami dorosłymi w ramach projektów realizowanych ze środków UE.

Konrad Opaliński

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna. Studia ukończyłem na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat wglądu w chorobę pacjentów z diagnozą schizofrenii. Z uczelnią jestem związany również zawodowo, gdzie pełnię funkcję nauczyciela akademickiego zajmującego się głównie zagadnieniami psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego realizowanym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ponadto ukończyłem liczne studia podyplomowe z zakresu diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych, jak również realizuję ścieżkę certyfikacyjną z zakresu Psychoonkologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

W praktyce klinicznej stykam się głównie z osobami cierpiącymi z powodu chorób i zaburzeń psychicznych, neurologicznych, onkologicznych a także z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

Jestem autorem artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych (w tym w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej).

Joanna Dwornicka

Z wykształcenia jestem psychologiem, socjologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) oraz socjologii, Studium Treningu Interpersonalnego i Socjoterapii oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie uczestniczę w procesie przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPd.
Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego - w Ośrodku Terapeutycznym „Profil” w Żarach i w Żaganiu, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych. Jestem także zatrudniona jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym Dziecięcym w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Praktykę zawodową doskonaliłam, pracując m.in. jako trener umiejętności psychologicznych dla młodzieży szkolnej i kurator sądowy. Odbyłam staże zawodowe i praktyki w placówkach takich jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Poradnia Leczenia Uzależnień, Ośrodek Terapii dla Dzieci z ADHD i inne.

Różnorodne doświadczenia zawodowe w połączeniu z profesjonalnym szkoleniem pozwoliły mi odnaleźć się w pracy zarówno z pacjentami dorosłymi, jak i dziećmi. Specjalizuję się w:

- diagnozie psychologicznej i psychoterapeutycznej
- psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
- pomocy psychologicznej w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych z dziećmi
- pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i po porodzie (współpraca z lekarzem ginekologiem).

Dbam o jakość wykonywanej pracy, uczestnicząc w regularnych superwizjach oraz szkoleniach i konferencjach naukowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Zapewniam pełną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.