Pomoc – Psycholog Żary
Pomoc

Świadczymy pomoc psychologiczną w zakresie: 

  - poradnictwa psychologicznego (indywidualnego oraz grupowego),
- konsultacji psychologicznych,
- diagnozowania oraz opiniowania psychologicznego
- prowadzenie warsztatów oraz szkoleń związanych z tematyką zdrowia psychicznego

Indywidualna pomoc psychologiczna skierowana jest do:
- dzieci i młodzieży, jak również ich opiekunów,
- osób dorosłych

Oferta warsztatów oraz szkoleń skierowana jest do:
- firm,
- instytucji (placówki szkolne, ośrodki pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia)

Współpracujemy z ośrodkami zajmującymi się ochroną zdrowia psychicznego co pozwala świadczyń kompleksową diagnostyczno-konsultacyjną pomoc – psychiatryczną, neurologiczną.