Psychoterapia – Psycholog Żary
Psychoterapia

Celem psychoterapii jest pomoc i wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających silnego stresu, problemów emocjonalnych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne. Psychoterapia służy polepszeniu jakości życia pacjenta i jego samopoczucia. Skierowana jest do osób, które doświadczają:

- problemów w relacjach rodzinnych, partnerskich, społecznych i zawodowych
- trudności w radzeniu sobie ze stresem
- kryzysów życiowych
- trudności w kontrolowaniu swoich emocji
- poczucia straty (bliskiej osoby, zdrowia, pracy itp.)
- poczucia osamotnienia i izolacji
- poczucia niezadowolenia z realizacji siebie i wykorzystania swoich możliwości
- dolegliwości fizycznych, które nie mają podłoża medycznego
- oraz wszystkich tych, którzy czują, że potrzebują pomocy psychologicznej

Psychoterapia prowadzona jest w oparciu o nurt psychodynamiczny, zawsze jest dostosowana indywidualnych potrzeb pacjenta, a jej podstawę stanowi bezpieczna relacja pacjent-terapeuta.
Psychoterapia polega na regularnych rozmowach podczas sesji terapeutycznych, odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu i trwających ok. 50 minut.  Dzięki psychoterapii można w bezpiecznych warunkach odnaleźć źródła problemów, a także na uzyskać wgląd we własne pragnienia i potrzeby, co stwarza szansę na odczuwanie większej satysfakcji życiowej i poczucie większego wpływu na swoje życie.